Προσωπικό Εταιρίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Χατζηβαρύτης Δημήτριος

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Χατζηβαρύτης Ευάγγελος

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Στάμκος Ανδρέας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
e-mail: a.stamkos@itd.gr
κιν.: +30 6976 600024

ΑΠΟΘΗΚΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Πεχλιβανίδης Χρήστος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
e-mail: spareparts@itd.gr
κιν.: +30 6979 449279

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Καζάνα Εύα
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
e-mail: info@itd.gr