Ιστορικό

1979

Η επιχείρηση ιδρύεται ως ομόρρυθμη εταιρεία από τους Δημήτριο & Ευάγγελο Χατζηβαρύτη.

1979

Αποκλειστική αντιπροσώπευση της εταιρείας OCEM srl στην Ελλάδα στα μηχανήματα (πρέσες) παραγωγής πλακών και εξωτερικού χώρου.

1979

Αποκλειστική αντιπροσώπευση της εταιρείας CASSANI CARLO spa στην Ελλάδα στους οριζόντιους λήπτες, αυτόματα συστήματα διακίνησης υλικών, λειαντικές μηχανές για πλάκες τσιμέντου και αυτόματους πακεταδόρους.

1979

Αποκλειστική αντιπροσώπευση της εταιρείας RIGAM-BALEGGI srl στην Ελλάδα για λάστιχα και ανταλλακτικά μηχανών πλακοποιίας.

1980

Ανάληψη αποκλειστικής αντιπροσώπευσης της εταιρείας BENETTI s.r.l. στην Ελλάδα στα μηχανήματα λατομείων.

1985

Ανάληψη αποκλειστικής αντιπροσώπευσης της εταιρείας PEDRINI s.p.a. στην Ελλάδα στα μηχανήματα κοπής & λείανσης.

1987

Ανάληψη αποκλειστικής αντιπροσώπευσης της εταιρείας SOCOMAC s.r.l. στην Ελλάδα στις σχίστηκες μηχανές και συστήματα κενού.

1990

Η εταιρεία από ομόρρυθμη μετατρέπεται σε Ανώνυμος Εταιρεία (Α.Ε.).

1993

Μεταφέρεται σε ιδιόκτητο βιομηχανικό χώρο στο Πολύστυλο Καβάλας.

1996

Ανάληψη αποκλειστικής αντιπροσώπευσης της εταιρείας CMS s.p.a. στην Ελλάδα στα κέντρα κατεργασίας.

1998

Συμμετοχή της εταιρείας στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα DATEG με αντικείμενο την βελτίωση των μηχανών-εργαλείων κοπής γρανίτη.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε επιτυχώς το 2001.

1999

Ανάληψη αποκλειστικής αντιπροσώπευσης της εταιρείας SASSO MECCANICA s.r.l. στην Ελλάδα στις μουρελομηχανές.

2000

Ανάληψη αποκλειστικής αντιπροσώπευσης της εταιρείας PRAGMA s.r.l. στην Ελλάδα στα μηχανήματα κοπής, επεξεργασίας και συγκόλλησης ψηφίδων.

2002

Συμμετοχή της εταιρείας στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ECO-WIRE με αντικείμενο την κατασκευή μίας πλήρης φορητής αδαμαντοφόρας συρματοκοπής, με βιολογικό καθαρισμό υδάτων για την κοπή τσιμέντου σε κτίρια.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε επιτυχώς το 2004.

2003

Ανάληψη αποκλειστικής αντιπροσώπευσης της εταιρείας KROMAS Ltd στην Ελλάδα για μηχανήματα δονητικών κάδων.