Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στο Πολύστυλο Καβάλας καλύπτουν 4500m2 κλειστού βιομηχανικού χώρου όπου στεγάζονται όλα τα τμήματα της εταιρίας.

 • Διοικητικά γραφεία
 • Λογιστήριο
 • Τμήμα σχεδιασμού
 • Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών
 • Αποθήκες ανταλλακτικών
 • Μηχανουργείο
 • Ηλεκτρολογείο
 • Τμήμα σιδηροκατασκευών

 

Φωτογραφίες

 •  

  Εξωτερικοί Χώροι 1

 •  

  Εξωτερικοί Χώροι 2

 •  

  Εξωτερικοί Χώροι 3

 •  

  Εξωτερικοί Χώροι 4

 •  

  Εξωτερικοί Χώροι 5

 •  

  Εσωτερικοί Χώροι

 •  

  Αποθήκη

 •  

  Γραφεία 1

 •  

  Γραφεία 2

 •  

  Γραφεία 3

 •  

  Μηχανήματα 1

 •  

  Μηχανήματα 2

 •  

  Πανόραμα