Προφίλ

photo-(1).jpg

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΒΑΡΥΤΗ ΑΕ είναι η εταιρεία του ομώνυμου ομίλου που δραστηριοποιείται στην εμπορία, επισκευή και συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού για βιομηχανίες μαρμάρου, τσιμεντοπροϊόντων και αδρανών υλικών. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Πολύστυλο Καβάλας όπου στεγάζονται και οι υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου, ενώ υποκατάστημα της λειτουργεί στην Θεσσαλονίκη.

Στο Πολύστυλο, σε κτιριακό συγκρότημα 4500 m2 στεγάζονται τα γραφεία της επιχείρησης, το τμήμα σχεδιασμού, σύγχρονο μηχανουργείο, όλα τα τμήματα παραγωγής – ανακατασκευής μηχανημάτων, αποθήκες μηχανημάτων και ανταλλακτικών.

Το εμπορικό τμήμα, αντιπροσωπεύοντας όλες τις μεγάλες εταιρείες παγκοσμίως στους κλάδους τους, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις εξοπλισμού για όλες τις παραγωγικές φάσεις των βιομηχανιών μαρμάρου, τσιμεντοπροϊόντων και αδρανών υλικών.

Το κατασκευαστικό τμήμα της εταιρείας, έχοντας αποκτήσει την πείρα των δύο δεκαετιών λειτουργίας του και έχοντας κερδίσει την αξιοπιστία στις κατασκευές της, κατάφερε να διευρύνει το κύκλο εργασιών της υποστηρίζοντας έτσι τις εξαγωγές προϊόντων της στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Άπω Ανατολής.

Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών είναι στελεχωμένο με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό σε οργανωμένα συνεργεία, με στόχο την βέλτιστη κάλυψη των αναγκών όλων των πελατών εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων. Στόχος πάντα παραμένει η άμεση αντιμετώπιση των αναγκών επισκευής και συντήρησης των εγκατεστημένων μηχανημάτων.

Βασικό μέλημα της εταιρείας παραμένει η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες τους σε μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας αλλά και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την σωστή λειτουργία και συντήρησή του.