Υδροκοπές

Η υδροκοπή είναι η μηχανή που συνδυάζει την κατασκευή και τη δομή ενός CNC 3ων αξόνων με κεφαλή ενός μπεκ με δέσμη υψηλής πίεσης νερού.