Δονητικοί Κάδοι

Ειδικά σχεδιασμένα μηχανήματα για το φινίρισμα της επιφάνειας με τον καλύτερο δυνατό τροπό. Διαιρούνται σε δύο διαφορετικές εκδόσεις: Αυτόματα ή χειροκίνητα.

Συστήματα ελέγχου για επεξεργασίες φινίρισματος επιφάνειας προσφέρονται προαιρετικά.

Αυτά τα μηχανήματα και συστήματα είναι ειδικά σχεδιασμένα για τη παλαίωση επιφανειών όλων των ειδών των φυσικών πετρωμάτων.

Με βάση τα χαρακτηριστικά των φυσικών πετρωμάτων που προκύπτουν από τη δομή τους και την επιφάνεια προς επεξεργασία, έχουν αναπτυχθεί ειδικές διαδικασίες οι ποιότητα των οποίων δίνει έναν ακόμα λόγο προτίμησης τέτοιων μηχανημάτων. Σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας: η αμοιβαία συμβατότητα των χαρακτηριστικών του προϊόντος και η επιλεγμένη διαδικασία πρέπει να καθοριστεί με ακρίβεια.

Γενικά, η Kromas προσφέρει ένα σημαντικό εύρος επιλογών σε είδος μηχανήματος και στη συνέχεια στη κατάλληλη παραλλαγή του. Τα πιο χαρακτηριστικά της μοντέλα είναι: VM, VM-Y, VRM