Σαρωτές (Scanners)

Τα scanners ή αλλιώς σαρωτές συμβάλλουν στη μεγαλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των CNC σαρώνοντας οτιδήποτε γρήγορα και με ακρίβεια.