Μπιζουταριστικές μηχανές

Οι μπιζουταριστικές μηχανές είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες ώστε να εκτελούν περιφερικό φινίρισμα των καδρέτων, μέσω της μέτρησης των διαστάσεων των δύο πλευρών και της λοξότμησης των τεσσάρων άνω άκρων.