Χρωματισμός Επιφάνειας Πλακών

Γραμμή επιρητίνωσης για χρωματισμό γρανιτών και απαλοιφή ατελειών στην επιφάνεια.