Ξεφαρδιστήρες

Μηχανή για κοπή κατά πλάτος ημικατεργασμένων καδρέτων μαρμάρου ή γρανίτη με αδαμαντοφόρους δίσκους.

Ταινία μεταφοράς του υλικού που πρόκειται να ξεφαρδιστεί. Κοπή με δυνατότητα εξαίρεσης κάθε δίσκου. Διαχωρισμός των υπολειμμάτων κοπής.