Κέντρα κατεργασίας CNC's

Τα κέντρα κατεργασίας αποτελούν μηχανές CNC πολλών αξόνων με ενσωματωμένες αποθήκες εργαλείων που καθιστούν την εκτέλεση όλων των επεξεργασιών (κοπή, τρύπημα, σκάψιμο, λείανση) χωρίς το σταμάτημα της μηχανής για αλλαγή εργαλείων.