Φρέζα Ιntertrade

Αυτόματη μηχανή για την κοπή πλακών και μασίφ κομματιών με αδαμαντοφόρο δίσκο. Η γέφυρα από μαντέμι, ολισθαίνει επάνω σε 2 οδηγούς τοποθετημένους επάνω σε τοιχίο η μεταλλική κατασκευή. Η μηχανή εκτελεί προγραμματιζόμενες κοψιές σε αριθμό και διαστάσεις. Προαιρετικά ο δίσκος ελέγχεται με inverter και υπάρχει σύστημα αντιγραφής προφίλ.

Βγαίνει σε 3 μοντέλα ανάλογα με τη διάμετρο του δίσκου: F625 - F700 - F800

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγιστο πάχος κοπής (mm)

170/210/250

Ωφέλιμη κατά μήκος κοπή (άξονας Χ) (mm)

3500/3550

Διαδρομή εγκάρσιας μετακίνησης γέφυρας (άξονας Υ) (mm)

4400/5200

Διαδρομή ανόδου-καθόδου δίσκου (άξονας Ζ) (mm)

400

Ανάκλιση δίσκου (άξονας Α) (ο)

45

Διάμετρος δίσκου (mm)

625/725/800

Ταχύτητα άξονα Χ (m/min)

0-9

Ταχύτητα άξονα Υ (m/min)

0-6

Ταχύτητα άξονα Ζ (m/min)

1

Εγκατεστημένη ισχύς (kW)

16/24/29