Φρέζες CNC

Σήμερα, η πιο εξελιγμένη φρέζα είναι CNC με κίνηση σε περισσότερους από πέντε άξονες και με ηλεκτρική κεφαλή με εργαλείο ISO 45 μετατρέποντας την σε κέντρο κατεργασίας.