Μηχανήματα Κοπής

Τα μηχανήματα αυτής της κατηγορίας αφορούν τη κοπή των μαρμάρων σε πλάκες διαφόρων διαστάσεων έτοιμες για χρήση ή για οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία.