Οριζόντιοι - Κάθετοι Κόφτες

Ο οριζόντιος κάθετος κόφτης μαρμάρου αποτελεί ένα από τα πιο παραγωγικά μηχανήματα επεξεργασίας μαρμάρου.