Κόφτες Δίσκου

Μηχανήματα σχεδιασμένα για την κοπή όγκων ύψους έως 1800mm.

Προορίζονται για την παραγωγή πλακών μεγάλου πάχους, που θα χρησιμοποιηθούν σε ταφικά μνημεία, κτίρια και πλάκες πεζοδρομίου από μάρμαρο, γρανίτη και ηφαιστιακή πέτρα.