Ταχισχιστήρια - Τελάρα

Τα τελάρα κόβουν τους όγκους σε πλάκες. Τα τελάρα αποτελούν τα πιο στιβαρά μηχανήματα κοπής & επεξεργασίας μαρμάρου.