Ηλεκτρονικό Ζυγιστήριο

Ένα αυτόματο ζυγιστήριο πολλαπλών ζυγίσεων με δυναμοκυψέλες αποτελούμενο από:

  • N3 Σιλό για ψηφίδα και μαρμαρόσκονη, τα οποία υποβαστάζονται από μεταλλική ισχυρή κατασκευή ηλεκτροσυγκολλημένη,
  • Ν3 δονητικούς τροφοδότες 0,5 ΗΡ ο καθένας,
  • Χωρητικότητα του κάθε σιλο 6m3 περίπου.

Η λειτουργία των συγκροτημάτων γίνεται μέσω PLC πραγματοποιώντας πλήρη αυτόματο κύκλο. Οθόνη αφής προσφέρει άμεση απεικόνιση των λειτουργιών που εκτελούνται, εύκολο χειρισμό και προγραμματισμό της ποσότητας των υλικών προς ανάμειξη.

Φωτογραφίες