Δονητικός Τροφοδότης

Ο δονητικός τροφοδότης είναι εξοπλισμός γραμμικής τροφοδοσίας. Πλεονεκτήματα του είναι η λειτουργία με μαλακή δόνηση, η αξιοπιστία και η μεγάλη διάρκεια ζωής.

Φωτογραφίες