Ταινία Τροφοδοσίας

Μηχάνημα μελετημένο για να μεταφέρει αδρανή υλικά:

  • Ταινία εξόδου θραυστού υλικού, μήκους 5 μέτρων και πλάτους 650mm.
  • Σασί από κοιλοδοκό 60Χ40, με διπλά ράουλα στο επάνω μέρος και 2 ράουλα καθαρισμού στο κάτω μέρος, ποδαρικά στερέωσης του σημείου εκφόρτωσης σε ύψος 2,5 μέτρων,
  • Ισχύς ηλεκτροκινητήρα 7,5 HP

Φωτογραφίες