Ρότορας

Ο ρότορας χρησιμοποιείται ευρέως για θραύση και ταυτόχρονη διαμόρφωση χαλικιών. Συνίσταται ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη διαμόρφωση χαλικιών που χρησιμοποιούνται σε αδρανή υλικά σκυροδέματος, των οποίων η αντοχή είναι πάνω από C 60 ή σε όσα χρειάζεται να είναι αδιαπέραστα από παγωνιά και υγρασία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Bάρος (kg)

7.500

Εγκαταστημένη Ισχύς (kW)

75 – 150

Παραγωγή

200 t/h (20% = 0 – 1.5mm = 40t/h)

Διαστάσεις Υλικού Τροφοδοσίας (mm)

5 – 45

Περιστροφή Ρότορα (rpm)

1200 – 2000

Φωτογραφίες